Stadskernontwikkeling

Een greep uit onze portfolio

Knokke-Heist – Visieontwikkeling en kernversterking

Value Partners heeft een toekomstvisie vormgegeven voor de gemeente Knokke-Heist, onder andere op het gebied van detailhandel en horeca. Op grond hiervan heeft het gemeentebestuur de ambitie uitgesproken dat Knokke-Heist moet blijven behoren tot de top van recreatieve verblijfsgebieden in België en omliggende landen. Value Partners heeft een pakket van maatregelen en acties vormgegeven, die deze ambitie op langere termijn moet waarborgen. Inmiddels ondersteunen we de gemeente bij het implementeren van deze activiteiten.

Oostende - toekomstvisie centrum

Gelet op de sterke evoluties in de detailhandelsmarkt en de effecten die dit ook heeft op de stad Oostende, heeft het stadsbestuur zich de vraag gesteld of het centrum van Oostende wel toekomstbestendig is. Wij hebben hiertoe een scan uitgevoerd van het centrumgebied, waarin de synergie tussen verschillende functies, de winkel- en verblijfsbeleving, de verblijfsvoorzieningen, de bereikbaarheid en parkeren, de marketing beoordeeld zijn. Hieruit is een aantal concrete aanbevelingen voortgekomen voor het versterken van het centrum van Oostende en de organisatie hiervan.

Ninove – Visieontwikkeling en kernversterking

Value Partners heeft een toekomstvisie opgemaakt voor de detailhandel in Ninove. Hieruit is gebleken dat ook het centrum van de stad de nodige impulsen nodig heeft om haar aantrekkelijkheid als verblijfsgebied te versterken. Value Partners ondersteunt inmiddels het stadsbestuur bij de implementatie van een pakket van maatregelen hiertoe.

Lier – Visieontwikkeling centrumgebied en leveren retailexpertise

Value Partners is aangesteld als expert om het centrum van Lier als belevingsgebied aantrekkelijker te maken. Het doel is om meer bezoekers te trekken, om daarmee meer zuurstof te geven aan de handelaren, de horeca en aanbieders van andere activiteiten. Value Partners heeft hiertoe interactief een toekomstvisie opgemaakt, en begeleidt de implementatie van verschillende acties. Tevens treedt zij op als retailexpert om actief de leegstand her ingevuld te krijgen.

Heusden-Zolder - Begeleiding Kernversterking

In opdracht van de gemeente Heusden-Zolder coördineren we verschillende ruimtelijke ontwikkelingen in het kernwinkelgebied, en zoeken we actief naar nieuwe retailers. Dit doen we overigens ook voor de Stad Geel, de gemeente Tessenderlo, enz.

Verdere projecten

Voor een groter overzicht van de projecten van 3W real estate en IDEA consult zie de betreffende websites: